Какво е Дружество с променлив капитал и кой може да регистрира такова?

2023-07-28T11:45:39+03:00Успех|

Със законопроект от 26.04.2023 г. за изменение и допълнение на Търговския закон в българското дружествено право ще се въведе нов тип търговско ...